پرسش: آیا با گلاسه شدن کاغد هفته‌نامه امرداد بدون افزایش قیمت موافقید؟

گزینه تعداد
آری 125
خیر 155

نظر سنجی

بهره‌گیری از کدام سیاست در هنگام آلودگی هوا مناسب‌تر است؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد