پرسش: برای اینکه سرانه مطالعه کتابهای غیر درسی را بالا ببریم چه راهکارهایی را می‌پسندید؟

گزینه تعداد
نشست‌های کتابخوانی 34
معرفی کتاب های خوب 65
دیدار با نویسندگان 11
مسابقه‌ کتابخوانی 14
مسابقه‌ داستان‌نویسی 4

نظر سنجی

برای اینکه سرانه مطالعه کتابهای غیر درسی را بالا ببریم چه راهکارهایی را می‌پسندید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد