تاریخ پست:1395/7/10 13:6
خبریار امرداد: آتنا هرمزی

تیاتر زرتشتیانکتاب پژوهشی «تیاتر زرتشتیان ایران (۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ خورشیدی)» نوشته‌ی نسرین خنجری به خجستگی جشن مهرگان منتشر شد.

این کتاب یازدهمین جلد از مجموعه «تیاتر ایران در گذر زمان» است که از سوی انتشارات افراز، ناشر برگزیده‌ی تیاتر، به چاپ رسیده است. این مجموعه دربردارنده‌ی اخبار و نمایش‌های زرتشتیان ایران در نیمه‌ی نخست سده‌ی ۱۴ خورشیدی اکنون است. از نوشته‌های این کتاب می‌توان متن کامل دومین ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی «مکبث» به فارسی را نام برد که در سال ۱۳۰۹ خورشیدی از سوی ارباب افلاتون شاهرخ، هنرمند زرتشتی، برگردان(:ترجمه) شده است.

همچنین مستندهایی از «سالون تیاتر زرتشتیان» که نخستین تیاتر دایمی ملی ایران است و آشنایی با هنرمندان سرشناس هازمان(:جامعه) زرتشتی، نقش زرتشتیان در پیشبرد هنر نمایش در ایران و نیز فعالیت‌های نمایشی زرتشتیان در جشن‌ها و برنامه‌های داخلی از نوشته‌های دیگر این کتاب است.

این کتاب که پژوهش و گردآوری آن بیش از پنج سال زمان برده است با چهار فصل و یک پیوست، در ۴۰۰ رویه به چاپ رسیده است و هم‌اکنون در دسترس دوست‌داران است.


تاریخ پست:1395/7/10 13:6 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2207

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics