تاریخ پست:1395/7/11 22:9
پریسا بهروزی
زرتشتیان شهر شیراز همانند دیگر هم‌کیشان خود در دهمین روز از مهرماه گردهم آمدند تا آیین باستان مهرگان را جشن بگیرند.
جشن مهرگان از ساعت ۱۹ شنبه، ۱۰ مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی در تالار روانشاد یزدانی شیراز با اجرای برنامه‌های شاد و هنری برگزار شد. در پایان این برنامه نیز از باشندگان با شیرینی و آش و سیروگ پذیرایی شد.

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

خواندن اوستای همازوربیم

شیراز

سخنرانی افلاتون سهرابی، فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز

شیراز

ستی‌ناز فرودی، مجری برنامه

شیراز

خواندن سرودی درباره جشن مهرگان به کوشش شماری از دانش آموزان زرتشتی شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

سپاس‌داری از شرکت‌کنندگان در بیست‌وسومین همایش مانتره

شیراز

خواندن نوشتاری درباره جشن مهرگان به کوشش شیوا شهریارزاده

فرتورها از پریسا بهروزی است.
6744


تاریخ پست:1395/7/11 22:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3147

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics