تاریخ پست:1395/7/17 13:46
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

مجمع همگانی انجمن خیریه پزشکان زرتشتی آدینه 16 مهرماه 1395 خورشیدی با گزینش شیرین کاویانی به عنوان بازرس به پایان رسید.

در این مجمع که 24 تن در آن باشنده بودند تراز و بیلان به تصویب رسید.

گفتنی است هموندان هیات مدیره‌ی انجمن خیریه درمانی سیما بزرگچمی به عنوان فرنشین(:رییس)، آرمیتی خضری جانشین فرنشین، آرمیتا آروین دبیر هیات مدیره، آرمیتا آریایی‌نژاد خزانه‌دار و انوشه باستانی هستند.

این انجمن بنا بر اساس‌نامه به فعالیت‌های آموزشی و خیریه می‌پردازد و هر ماه سمیناری آموزشی نیز برگزار می‌کند.

    


تاریخ پست:1395/7/17 13:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2570

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics