تاریخ پست:1395/7/24 14:5
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی «اَیاسَرِم» از سوی انجمن زرتشتیان یزد و به نام‌گانه‌ی خانواده‌ی خورشیدیان برگزار شد.
این آیین آدینه، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی در آتشکده‌ی یزد و با اوستاخوانی موبدان فریبرز شهزادی و رستم کاووسیان‌زاده با باشندگی زرتشتیان یزد برگزار شد.

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

موبدیار رستم کاووسیان‌زاده

فرتورها از مازیار خسروی است.
6744 


تاریخ پست:1395/7/24 14:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2102

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics