تاریخ پست:1395/7/25 21:1
مهشید آتشبند

درِمهر گوهر و مهربان اصفهان میزبان زرتشتیان در هنگامه‌ی برگزاری گهنبار «ایاسرم» بود.

این آیین که گهنبار آغاز فصل سرما است، 24 مهرماه 1395 خورشیدی از سوی زرتشتیان اصفهان گرامی‌ داشته شد.

گفتنی است که در پایان آیین باشندگان برای خانواده‌ی موبدیار بهزاد نیک‌دین که حادثه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند، آرزوی تندرستی و دیرزیوی کردند. این موبدیار زرتشتی و خانواده‌ی وی نیز از همه‌ی این افراد سپاس‌داری کردند.

 

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

6744


تاریخ پست:1395/7/25 21:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2223

دیدگاه هموندان

نام : همکیش زمان : ۲۶ مهر ۱۳۹۵ _ ۱۰:۲۸:۱۴

امیدوارم گهنبار پشت و پناه همه ی همکیشان عزیز باشد و برای خانواده موبد عزیز ارزوی تندرستی دارم

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics