تاریخ پست:1395/8/5 19:48
پریسا خسروی

همزمان یا چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی دانش‌آموزان دبستان گیو با ارزش آب آشنا شدند.
جش آبانگان در این دبستان با پذیرایی شیرینی درمیان دانش آموزان همراه بود.
جشن‌های ماهیانه در این دبستان هر سال از سوی یکی از خانواده‌ها با پذیرایی شیرینی برگزار می‌شد که امسال با تصمیم انجمن اولیا و مربیان قرار است هر ماه از سوی زرتشتیان یکی از پایه‌های تحصیلی برگزار شود .امسال جشن آبانگان از سوی کلاس اولی‌ها برگزار شد.

 

1919

 

 

 


تاریخ پست:1395/8/5 19:48 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2167

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics