تاریخ پست:1395/8/6 21:11
مهشید آتشبند

زرتشتیان اصفهان در چهارمین روز از آبان‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی آبانگان را جشن گرفتند.
این آیین کهن ایرانی با برپایی گهنبار تندرستی خانواده‌ی هوشنگ باوفا در ساعت ۱۸ در درِمهر گوهر و مهربان با باشندگی زرتشتیان اصفهان آغاز شد و با پذیرایی از باشندگان در خانه‌ی زرتشتيان اصفهان پایان یافت.

فرتور از مهشید آتشبند است.

4585

 


تاریخ پست:1395/8/6 21:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2191

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics