تاریخ پست:1395/8/13 15:30
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

عقربه‌های ساعت برج مارکار یزد چندی است که ساعت ۹ و ۵ دقیقه را نشان می‌دهد و از کار افتاده است.

برج ساعت واقع در میدان مارکار یزد دارای ساعتی کهن و دیرینه است که از چندی پیش از کار افتاده است.

این برج با هزینه‌ی پشوتن‌جی دوسابایی مارکار که از پارسیان هند بود، ساخته شده است. افزون بر این ساعت، پرورشگاه و یک آموزشگاه(:مدرسه) نیز از سوی او ساخته شده است.

فرتور از سرور دهموبد است.

4585


تاریخ پست:1395/8/13 15:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :4036

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics