تاریخ پست:1395/8/14 19:57
شهرام پوردهی زین‌آباد

پروانه‌ی انجمن زرتشتیان شیرازپروانه فعالیت گردش جدید انجمن زرتشتیان شیراز با امضای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صادر و از سوی وزارت کشور به این انجمن داده شد.

تاریخ صدور پروانه 17 مهرماه 1395 خورشیدی بوده و اعتبار آن تا 20 شهریورماه 1398 به مدت سه سال خواهد بود. هموندان هیات‌مدیره گردش جدید انجمن زرتشتیان شیراز در نشست داخلی بدین گونه گزینش شده  اند:
1- افلاتون سهرابی (فرنشین هیات‌مدیره)
2- خسرو قدس (نایب‌رییس)
3- سیروس خدادادی (منشی)
4- شهرام پوردهی زین آباد (حسابدار)
5- رامتین مهربان شهریاری (بایگان)

 


تاریخ پست:1395/8/14 19:57 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2982

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics