تاریخ پست:1395/8/25 05:17
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

موبد در کنار آفریگونی آتشانجمن موبدان ایران با همکاری انجمن زرتشتیان تهران یکی از آیین‌های کهن نیاکان خود را جشن می‌گیرند.

جشن آذرگان در روز آذر از ماه آذر (بنابر گاه‌شمار زرتشتیان)، برابر با سوم آذرماه ۱۳۹۵ خورشیدی، از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.

این برنامه از سوی انجمن موبدان ایران و با همکاری انجمن زرتشتیان تهران، ویژه‌ی زرتشتیان برگزار می‌شود.

در گاه‌شمار زرتشتی هر سال به ۱۲ ماه ۳۰ روزه بخش می‌شود که هر روز و ماه نامی ویژه دارند. با یکی شدن نام روز و ماه، زرتشتیان آن روز را جشن می‌گیرند و «آذرگان» یکی از این جشن‌هاست. این آیین یكی از جشن‌های ماهیانه‌ی زرتشتیان است كه در آن موبد اوستای «آتش نیایش» را كه بخشی از «خرده‌اوستا» است، برای گرامی‌داشت ایزد آذر می‌خواند.


تاریخ پست:1395/8/25 05:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2120

دیدگاه هموندان

نام : باستانی زمان : ۲۵ آبان ۱۳۹۵ _ ۲۳:۳۶:۴۳

آتش در آدریان که همیشه افروخته است. مراسم آدرگان اجرا میشود.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics