تاریخ پست:1395/9/4 21:0
مهشید آتشبند

زرتشتیان اصفهان نیز همانند دیگر همکیشان خود آذرگان را با نیایش و اوستاخوانی جشن گرفتند.

درِمهر گوهر و مهربان اصفهان از ساعت ۱۸ چهارشنبه، سوم آذرماه ۱۳۹۵ خورشیدی میزبان زرتشتیانی بود که به خجستگی جشن آذرگان گرد هم آمدند. در این روز آیین گهنبار تندرستی خانواده‌ی آتشبند با باشندگی زرتشتیان اصفهان برگزار شد که در زیر فرتور(:عکس)هایی از آن در زیر آمده است:

فرتور از مهشید اتشبند است.
4585


تاریخ پست:1395/9/4 21:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2421

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics