تاریخ پست:1395/10/4 12:36
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

زرتشتیان با دهش‌های خود برای برگزاریِ هر چه بهترِ آیین درگذشت اشوزرتشت می‌کوشد.

برخی از زرتشتیان، انجمن زرتشتیان تهران را با کمک‌های نقدی خود یاری رساندند و برخی نیز در روزهای پیش از آیین درگذشت اشوزرتشت در آتشکده‌ی تهران گردهم آمدند تا برای فراهم کردن مقدمات آش خیرات، در همازوری این آیین هم‌بهره شوند.

آیین درگذشت اشوزرتشت یکشنبه پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی در آرامگاه قصرفیروزه برگزار می‌شود. زرتشتیان در این روز نخست در تالار ایرج گردهم می‌آیند و با شرکت در آیین اوستاخوانی به نیایش اشوزرتشت می‌پردازند. پس از آن به آرامگاه قصرفیروزه می‌روند و در آن‌جا نیز به روان اشوزرتشت پیام‌آور آریایی و درگذشتگان خود روانشادی می‌گویند.

عکس‌هایی که در ادامه می‌بینید، همازوری مرد و زن و پیر و جوان را در برگزاری آیین درگذشت اشوزرتشت به تصویر کشیده است:

 

 

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

نفرسمت چپ:تاج گوهرکوچکی(خادم)هموند انجمن زرتشتیان تهران

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت 

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت 

درگذشت اشوزرتشت 

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

نفراول ردیف پایین: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس 

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

درگذشت اشوزرتشت

 

فرتور از همایون مهرزاد است.
6744


تاریخ پست:1395/10/4 12:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :4117

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics