تاریخ پست:1395/10/5 21:5
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

زرتشتیان روستای مزرعه‌کلانتریزد با اوستاخوانی و نیایش یاد اشوزرتشت اسپنتمان را گرامی داشتند.
آیین اوستاخوانی پیام‌آور آریایی امروز یکشنبه پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی در آتشکده‌ی مزرعه‌کلانتر یزد برگزار شد. این برنامه از ساعت 11 بامداد آغاز شد و تا نیمروز به درازا کشید.

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

 

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از منوچهر جمشیدی است.
6744


تاریخ پست:1395/10/5 21:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2343

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics