تاریخ پست:1395/10/6 11:19
اسفندیار مالی

 زرتشتیان مریم‌آباد یزد نیز به مانند دیگر زرتشتیان آیین درگذشت اشوزرتشت را یک‌شنبه پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی در تالار اجتماعات این محله برگزار کردند.
سخنرانی دینی این آیین از سوی موبدیار مهربان آفرین انجام شد و در ادامه مهربان بنشایی جانشین فرنشین(:نایب رییس) انجمن زرتشتیان مریم‌آباد برای باشندگان سخنرانی کرد.

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از اسفندیار مالی است.
6744


تاریخ پست:1395/10/6 11:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2310

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics