تاریخ پست:1395/10/6 15:10
مهنام خسرویانی

 انجمن زرتشتیان یزد آیین درگذشت اشوزرتشت را یک‌شنبه، پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی در ساعت 12 برگزار کرد.

در این مراسم که در تالار کیخسروی برگزار شد، سپنتا نیکنام فرنشین(:رییس) انجمن زرتشتیان یزد در سخنانی به کارهای انجام شده از سوی انجمن اشاره کرد. 

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از مهنام خسرویانی است.
6744


تاریخ پست:1395/10/6 15:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2942

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics