Real Time Analytics Real Time Web Analytics
تاریخ پست:1395/10/14 13:45
خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

فردوسي بزرگھمایش بین المللی بزرگداشت فردوسی توسی ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۵(اول تا سوم مارس)،  در پاکستان برگزار می‌شود.

به مناسبت بزرگداشت این فرھیخته پارسی‌گوی و انديشمند بزرگ عرصه ادب پارسی از همه‌ي دوست‌داران، پژوهشگران و فرھیختگان پارسی ، اردو و پنجابی زبانان جھان دعوت مي‌شود در این رویداد بزرگ علمی، همياري کنند.
آشنایی متخصصان و پژوھشگران دانشگاہ ھا و مراکز پژوھشی داخل و خارج کشور با یکدیگر، تبادل اطلاعات و پيوندهاي فرھنگی میان اعضای ھیات علمی و پژوھشگران ،آشنایی پژوھشگران با آخرین دستاوردھای علمی یکدیگر از جمله اهداف این همایش است.
محورھا و موضوعات ھمایش: شاھنامه پژوھی و ادبیات تطبیقی،شاھنامه پژوھی و مطالعات اساطیری، سنتھا، جشن ھا و آیین ھای کھن و متون حماسی و اساطیری، شاھنامه فردوسی و ادبیات نمایشی، ادبیات حماسی و نقد ادبی، شاھنامه فردوسی و ادبیات معاصر، تاثیرفردوسی و شاھنامه برادبیات اردو ، پنجابی و عربی، اسطورہ و شاھنامه نویسی در جہان ادبیات، شاھنامه فردوسی و ھنر.
نوشتارهاي ارسالی ھمکاران دانشگاھی و دانشجویان و سایر پژوھشگران، بایددارای موضوع و محتوایی جدید و ابتکاری و رویکردی تحلیلی، تطبیقی و انتقادی باشد همچنین نام و نام خانوادگی نویسندہ، نام دانشگاہ یا محل کار، جايگاه علمی اعضاي ھیات علمی دانشگاہ ھا، تلفن تماس و پست الکترونیک و دورنگار در خلاصه و اصل نوشتار نوشته شود.

گفتنی است علاقمندان می‌توانند مقالات پژوهشی خود را به نشانی دبیرخانه ھمایش؛ گروہ زبان و ادبیات پارسی، دانشگاہ ال- سی بانوان لاھور ـ پاکستان و خانه فرھنگ جمهوری اسلامی ایران، لاہور پاکستان به نشاني رایانامه firdowsi.2017@gmail.com ارسال کنند. تلفن99203801 (42-0092) 239 و 99263359 (42-0092)


تاریخ پست:1395/10/14 13:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :913

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

برای خرید کتاب چه چیزی را در نظر می‌گیرید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد