تاریخ پست:1395/11/6 10:48
انجمن زرتشتیان تهران ارایه می‌کند

غرفه‌ی فروش در جشن سده

خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

انجمن زرتشتیان تهرانانجمن زرتشتیان تهران تعداد کمی غرفه‌ی فروش محصولات فرهنگی را همزمان با جشن سده به همکیشان ارایه می‌کند.

بنابر اعلام انجمن زرتشتیان تهران این غرفه‌ها به محصولات غیرخوراکی مانند صنایع دستی و کتاب ویژه می‌شود و کسانی که خواهان دریافت غرفه‌ی فروش هستند می‌بایست تا پایان وقت اداری پنج‌شنبه هفتم بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی درخواست خود را به دبیرخانه‌ی انجمن ارایه کنند.

جشن سده یک‌شنبه دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مارکار تهران‌پارس برگزار می‌شود.


تاریخ پست:1395/11/6 10:48 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1284

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics