Real Time Analytics Real Time Web Analytics
تاریخ پست:1395/11/18 7:10
خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

خط فارسی گوهر گران‌بهایی است که از هزاره‌های دور برای ما به یادگار مانده، و بر ماست که در پاسداری و نکوداشت آن بیش از همیشه کوشا بوده، دستورهای آن را مو به مو به انجام رسانده و از کژروی‌های من‌درآوردی در آن به دورش داریم.
چند تن از كارشناسان فرهنگ و زبان‌هاي باستاني، بر اين باورند كه خط فارسي برگرفته از خط عربي است. از اين‌رو هفته‌نامه‌ي امرداد برآن شد در نشستي با عنوان «خط فارسي ايراني است يا عربي؟» اين چالش را بررسي كند. كارشناساني كه به عربي بودن ريشه‌ي خط فارسي باور دارند براي فرنودن(:اثبات) باورشان، دعوت ما را براي گفت‌وگو نپذيرفتند. دكتر آزاده‌ي احساني و دكتر احمد وكيلي كارشناساني بودند كه در اين نشست باشنده شدند و ايراني بودن خط فارسي را با آوردن شوند‌هاي تاريخي گواهي دادند. چكيده‌اي از سخنراني اين دو كارشناس با عنوان «اگر خط فارسي، عربي است پس پور سينا و ابوريحان هم عرب هستند» در رویه‌ی رویداد «امرداد» 358 چاپ شده است.


تاریخ پست:1395/11/18 7:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1394

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

برای خرید کتاب چه چیزی را در نظر می‌گیرید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد