تاریخ پست:1395/12/1 2:37
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

بیش از ۲۷۰ راهنمای گردش‌گری از ۴۰ کشور در قالب کنوانسیون جهانی راهنمایان گردش‌گری، ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشید از دخمه و آتشکده‌ی زرتشتیان در استان یزد دیدن کردند. 

آتیشکده

آتیشکده

آتیشکده

آتیشکده

آتیشکده

آتیشکده

فرتور از انجمن زرتشتیان یزد است.

6744


تاریخ پست:1395/12/1 2:37 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2158

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics