تاریخ پست:1395/12/11 15:40
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

انجمن زرتشتیان تهرانانجمن زرتشتیان تهران در فراخوانی از زرتشتیان برای فرستادن دیدگاه‌های خود پیرامون اساس‌نامه‌ی انجمن دعوت کرده است.

پیرو مصوبه اساس‌نامه نمونه در بیست‌و‌چهارمین نشست انجمن‌ها و سازمان‌های زرتشتی سراسر کشور، انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد برای تایید و تکمیل اساس‌نامه از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای زرتشتیان بهره ببرد.

زرتشتیان می‌توانند برای فرستادن دیدگاه‌های خود پیرامون بندهای اسا‌س‌نامه‌ی انجمن زرتشتیان تهران تا بیشینه 25 فروردین‌ماه 1396 خورشیدی در تارنمای انجمن و در بخش پیام بگذارند یا به رایانامه‌ی info@t-z-a.com بفرستند و یا به شکل کتبی به دبیرخانه‌ی انجمن بدهند.

اسا‌س‌نامه‌ی فعلی انجمن را که در 27 شهریورماه 1366 خورشیدی مصوب شده است، از اینجا دریافت کنید.

اسا‌س‌نامه‌ی نمونه مصوب نشست انجمن‌ها و سازمان‌های زرتشتی سراسر کشور را از اینجا دریافت کنید.

 


تاریخ پست:1395/12/11 15:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1252

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics