تاریخ پست:1396/1/1 7:37
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

زرتشتیان تهران در نخستین ساعت‌های پس از نو شدن سال در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد گرد هم آمدند و به نیایش و راز و نیاز با اهورامزدا پرداختند.

فرتور(:عکس)های زیر از باشندگی زرتشتیان در نخستین روز از سال 1396 خورشیدی در نیایشگاه شاه‌ورهرام ایزد است:

فرتور از همایون مهرزاد است

1393


تاریخ پست:1396/1/1 7:37 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3366

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics