تاریخ پست:1395/12/27 9:40
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

آیین اوستاخوانیِ واپسین چهره از گهنبار سال 1395 خورشیدی روز پنج‌شنبه 26 اسفندماه در در مهر گوهر و مهربان اصفهان برگزار شد.

آیین اوستاخوانی گهنبار همس‌پت‌میدیم‌گاه از ساعت 17 آغاز شد و در آن شماری از زرتشتیان این شهر گردهم آمدند و در آیین اوستاخوانی شرکت کردند.

 

فرتور از رامین رستمی است.

1919


تاریخ پست:1395/12/27 9:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2214

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics