تاریخ پست:1396/1/3 8:0
توران شهریاری(‌بهرامی)

نوروز می‌رسد

نوروز فرخجسته و پيروز می‌رسد

اين دلنواز جشن دل‌افروز می‌رسد

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

نوروز جاودانه‌ترين جشن روزگار

يادآور گذشته‌ی ايران نامدار

همراه با شكوفه‌ و گُل‌ها‌ی نوبهار

خورشيد گرمتاب و نوازشگر از سپهر

بر چهره‌‌ی زمين چو زند بوسه‌ها به مهر

نوروز از در آيد زيبا و خوب‌چهر

گويد ز سبزی و طرب و تازه‌ساختن

بيداری و دل‌آگهی و خودشناختن

آهنگ زندگی و شادی نواختن

نوروز روح شادی و شوق شكفتن است

روييدن و دميدن و از عشق گفتن است

گلبانگ عاشقی ز هزاران شنفتن است

افسردگی و سردی دوران نهفتن است

شورآفرين چو گرمی و نيروی جان بُوَد

آغاز اعتدال زمين و زمان بُوَد

رازی به تار و پود وجودش نهان بُوَد

پير زمانه هست وليكن جوان بُوَد

در سال‌ها‌ی تيره و تاريك اين ديار

نوروز، با شكوه و سرافراز‌ی و وقار

چون مادری نژاده و زيبا و استوار

افراشت سر به شاد‌ی مردم زهر كنار

خوارزم و بلخ و مرو و سمرقند و چارجو‌ی

هر يک به رسم و سنت نوروز كرده خو‌ی

 

زين جشن باستان همه دارند گفتگو‌ی

بر آستان پُر گُل او آورند روی

فرغانه و خجند و زرافشان و كيش‌رود

پامير تا بخارا همراه چنگ و رود

آرند پيش مقدم نوروز، سر فرود

گويند عاشقانه به اين روز نو درود

قفقاز و گنجه و باكو، شروان و هم اَران

شادند از رسيدن نوروز باستان

ميراث و يادگار نياكان و رفتگان

كوشند هر يک پی اعزاز آن به جان

از كشمر و قهستان تا توس و بيرجند

وز گيل و ديلم و تبرستانِ دادوند

از پهنه‌ی خزر تا البرز سربلند

از هگمتان و شيز و ارس تا كُهِ سهند

از بيستون و زاگرس، كوه فرازمند

تا خوز و شوش و كرخه و كارون و هيرمند

تا تخت جم نشانگر فری شكوهمند

تا زنده‌رود و ارگ بم پير و سالمند

تا آبراه هرمز، آن تنگه‌‌ی سپند

فرياد می‌زنند

كز ما هماره باد به نوروز آفرين

در بين جشن‌های جهانست برترين

زيرا كه با بهار طبيعت بُوَد قرين

پيک بهشت و جلوه‌ا‌ی از روضه‌‌ی برين

جشنی ز ژرفنای قرون و هزاره‌هاست

شهنامه را به دوره‌‌ی جمشيد اشاره‌هاست

ماهی فروغمند ميان ستاره‌هاست

آيينه‌ی شكوه و سرافرازی و جلال

استوره‌‌ی تداوم زيبايی و كمال

فرهنگ سايه‌گستر چندين هزارسال

آغاز آن فراتر از انديشه و خيال

برتر از آن به گيتی خاكی بُوَد محال

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

نوروز جاودانه‌ترين جشن روزگار

يادآور گذشته‌‌ی ايران نامدار

همراه با شكوفه و گل‌ها‌ی نوبهار

ايران، بمان هميشه سرافراز و كامكار

 

 


تاریخ پست:1396/1/3 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1826

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics