تاریخ پست:1396/1/3 8:0
توران شهریاری(‌بهرامی)

نوروز می‌رسد

نوروز فرخجسته و پيروز می‌رسد

اين دلنواز جشن دل‌افروز می‌رسد

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

نوروز جاودانه‌ترين جشن روزگار

يادآور گذشته‌ی ايران نامدار

همراه با شكوفه‌ و گُل‌ها‌ی نوبهار

خورشيد گرمتاب و نوازشگر از سپهر

بر چهره‌‌ی زمين چو زند بوسه‌ها به مهر

نوروز از در آيد زيبا و خوب‌چهر

گويد ز سبزی و طرب و تازه‌ساختن

بيداری و دل‌آگهی و خودشناختن

آهنگ زندگی و شادی نواختن

نوروز روح شادی و شوق شكفتن است

روييدن و دميدن و از عشق گفتن است

گلبانگ عاشقی ز هزاران شنفتن است

افسردگی و سردی دوران نهفتن است

شورآفرين چو گرمی و نيروی جان بُوَد

آغاز اعتدال زمين و زمان بُوَد

رازی به تار و پود وجودش نهان بُوَد

پير زمانه هست وليكن جوان بُوَد

در سال‌ها‌ی تيره و تاريك اين ديار

نوروز، با شكوه و سرافراز‌ی و وقار

چون مادری نژاده و زيبا و استوار

افراشت سر به شاد‌ی مردم زهر كنار

خوارزم و بلخ و مرو و سمرقند و چارجو‌ی

هر يک به رسم و سنت نوروز كرده خو‌ی

 

زين جشن باستان همه دارند گفتگو‌ی

بر آستان پُر گُل او آورند روی

فرغانه و خجند و زرافشان و كيش‌رود

پامير تا بخارا همراه چنگ و رود

آرند پيش مقدم نوروز، سر فرود

گويند عاشقانه به اين روز نو درود

قفقاز و گنجه و باكو، شروان و هم اَران

شادند از رسيدن نوروز باستان

ميراث و يادگار نياكان و رفتگان

كوشند هر يک پی اعزاز آن به جان

از كشمر و قهستان تا توس و بيرجند

وز گيل و ديلم و تبرستانِ دادوند

از پهنه‌ی خزر تا البرز سربلند

از هگمتان و شيز و ارس تا كُهِ سهند

از بيستون و زاگرس، كوه فرازمند

تا خوز و شوش و كرخه و كارون و هيرمند

تا تخت جم نشانگر فری شكوهمند

تا زنده‌رود و ارگ بم پير و سالمند

تا آبراه هرمز، آن تنگه‌‌ی سپند

فرياد می‌زنند

كز ما هماره باد به نوروز آفرين

در بين جشن‌های جهانست برترين

زيرا كه با بهار طبيعت بُوَد قرين

پيک بهشت و جلوه‌ا‌ی از روضه‌‌ی برين

جشنی ز ژرفنای قرون و هزاره‌هاست

شهنامه را به دوره‌‌ی جمشيد اشاره‌هاست

ماهی فروغمند ميان ستاره‌هاست

آيينه‌ی شكوه و سرافرازی و جلال

استوره‌‌ی تداوم زيبايی و كمال

فرهنگ سايه‌گستر چندين هزارسال

آغاز آن فراتر از انديشه و خيال

برتر از آن به گيتی خاكی بُوَد محال

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

نوروز جاودانه‌ترين جشن روزگار

يادآور گذشته‌‌ی ايران نامدار

همراه با شكوفه و گل‌ها‌ی نوبهار

ايران، بمان هميشه سرافراز و كامكار

 

 


تاریخ پست:1396/1/3 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1739

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics