تاریخ پست:1396/1/1 17:14
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

هر سالی که می‌آید، رفتنی هم با خود دارد؛ آدم‌هایی از میان ما می‌روند و تنها یادشان با ما می‌ماند؛ آدم‌هایی که جای خالی‌شان همواره در کنارمان حس می‌شود و گاهی که به یادمان می‌آیند، تنها می‌توانیم بگوییم "جایت سبز".

زرتشتیان بنابر رسم هر ساله، در نخستین روز از سال نو به خانه‌ی نزدیکان خود که درگذشته‌ای دارند می‌روند با آرزوی تندرستی برای بازماندگان، یادی هم از درگذشتگان آن خانواده در سالی که گذشت می‌کنند و "جاسبز باد" می‌گویند.

چند سالی است که به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، این آیین به گونه‌ی همگانی در نخستین روز سال در خانه‌ی نرگس برگزار می‌شود و خانواده‌هایی که در سال پیش درگذشته‌ای داشته‌اند و خانواده‌هایی که برای جاسبز باد گفتن می‌آیند در کنار هم جمع می‌شوند.

در زیر فرتور(:عکس)هایی از آیین جاسبز باد در نخستین روز از فروردین‌ماه 1396 خورشیدی در خانه نرگس تهران آمده است:

 

 فرتورها از سوده حاجی کرم است.

1362


تاریخ پست:1396/1/1 17:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2729

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics