تاریخ پست:1396/1/21 14:47
خبرنگار امرداد

آیین ترادادی(:سنتی) فروردینگان با آفرینگان‌خوانی موبد کورش نیکنام در آرامگاه «پق‌لاشز» پاریس برپا شد.

در این آرامگاه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان ایرانی به خاک سپرده شده اند. همچنین گروهی از پارسیان هند که از سده گذشته در فرانسه به بازرگانی و گسترش صنایع کوشش داشته‌اند نیز آرامگاه یادبود خود را با نماد آتشدان و آرم فروهر برجای گذاشته‌اند. گفتنی است زنده یاد کسرا وفاداری نیز پس از درگذشت به آرامگاه «پق‌لاشز» رهسپار شده است.

موبد نیکنام پس از برگزاری آیین اوستاسرایی به جایگاه فروهر و اهمیت فروردینگان  اشاره کرد و باشندگان که با خود عود، شمع، میوه وشیرینی آورده بودند جشن فروردینگان را با پذیرایی از یکدیگر به یاد روان و فروهر درگذشتگان به پایان بردند.

 

 0114


تاریخ پست:1396/1/21 14:47 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3081

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics