تاریخ پست:1396/2/5 18:10
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

سالگرد پنجمین سال گشایش خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی برگزار می‌شود.

این برنامه از ۱۸ و ۳۰ دقیقه با گهنبارخوانی در خانه‌ی فرهنگ و هنر آغاز می‌شود.

خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان با دهش ارباب فریدون زرتشتی بنا شده و وابسته به انجمن زرتشتیان تهران است.


تاریخ پست:1396/2/5 18:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1982

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics