تاریخ پست:1396/2/9 13:40
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران نخستین چَهره‌ی گهنبار سال را در دو نوبت با باشندگی گروهی از زرتشتیان برگزار کرد.

آیین گهنبار چَهره‌ی میدیوزرم (میانه‌ی بهار) از ساعت 10 آدینه، هشتم اردیبهشت‌ماه 1396 خورشیدی در خانه‌ی نرگس برگزار شد. پس از آیین اوستاخوانی، کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع چندین خبر از هازمان(:جامعه) زرتشتی را به آگاهی باشندگان رساند. پایان‌بخش سخنان ساسانی سروده‌ای از زنده‌یاد اردشیر ماندگار تفتی بود.

فرامرز پوررستمی، هموند انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران دیگر سخنران این برنامه بود که بخش‌هایی از کتاب زرتشتیان ایران را برای باشندگان خواند. در این کتاب یادگویه‌هایی(:خاطراتی) از جهانگردان اروپا درباره‌ی زرتشتیان آمده است.

همچنین این چَهره در پسین این روز نیز در خانه‌ی نرگس برگزار شد. در نوبت پسین نیز از ساعت 16 آیین اوستاخوانی گهنبار آغاز شد. سپس سخنان فرنشین انجمن تفت و توابع شامل خبرهایی از هازمان زرتشتی و سروده‌ای از روانشاد اردشیر ماندگاری تفتی، به همراه سخنرانی موبدبانو سرور تاراپوروالا درباره‌ی بخشی از اوستا و مفهوم آن و چکامه‌خوانی رستم خسرویان از بخش‌های دیگر برنامه‌های پس از آیین جشن‌خوانی بود.

گهنبار میدیوزرم‌گاه نخستین چَهره‌ی گهنبار سال و بنابر باورهای زرتشتیان گاه آفرینش آسمان است. هنگامه‌ی این چهره در سالنمای رسمی کشور از 10 تا 14 اردیبهشت‌ماه 1396 خورشیدی است.

از راست: موبدان فرزاد لهراسب، راشین جهانگیری، سرور تاراپوروالا، گودرز ماوندی، فرهنگ ضیاتبری، اردشیر بهمردی

فرامرز پوررستمی، هموند انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

موبدبانو سرور تاراپوروالا

فرتور از بهرام یزدانی و انجمن تفت و توابع مقیم تهران است.

0114


تاریخ پست:1396/2/9 13:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2717

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics