تاریخ پست:1396/2/12 8:27
خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

برپایه‌ی تاریخ، شناسه‌ی(:هویت) ملی ایرانیان همواره زمینه‌ساز بهروزی نیاکان بوده است. ایرانیان روزگاران شکوهمندی را در یاد دارند و پیوسته در پی بازسازی آن بوده‌اند. دراین‌میان، گاه آرمان‌های ناایرانی را فراروی خود گذاشته‌اند و به همین شوند(:دلیل) راهی را که پیموده‌اند ناسازگار با نهاد و منافع ملی و فرهنگشان بوده و دستاوردهایی تلخ داده و ایرانیان را دستخوش درگیری‌ها و واپس‌افتادگی‌ها کرده است. پس از جهان‌شاهی ساسانی بیم آن می‌رفت که آرمان‌های ایرانیان از هازمان(:جامعه) ایرانی رخت‌ بربندد. دولت ایران‌ستیز چیره‌شده بر ایران فرهنگ، باور،ارزش‌ها، آرمان‌ها، زبان، و تاریخ ایران را با بهره گرفتن از همه‌گونه ابزاری خوار می‌کرد و دستش را به نابودی آرام و یا ناگهانی آنان می‌آلود. ابراهیم ادهم، صوفی بلخی سده‌ی هشتم، کسانی که به زبان تازی(:عربی) سخن نمی‌گفتند را شایسته‌ی هم‌سخنی نمی‌دید.  قتيبه بن مسلم باهِلي، کارگزار(:عامل) حجاج بن يوسف در خراسان، كه بر آن سرزمین فرمان مي‌راند، ايرانيان را به زور به آموختن زبان و دبیره‌ی (:خط) عربي وامي‌داشت. هنگامی‌که براي بار دوم خوارزم را به چنگ آورد، موبدان، هيربدان و هركس را كه دبیره‌ی خوارزمي مي‌نوشت و از تاريخ و دانش آگاهي داشت كشت و....
متن کامل این نوشتار با عنوان «برآمدن آفتاب شاهنامه، نویدگر روزگار اوج» در «امرداد» 362 چاپ شده است.


تاریخ پست:1396/2/12 8:27 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1215

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics