تاریخ پست:1396/2/12 8:27
خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

برپایه‌ی تاریخ، شناسه‌ی(:هویت) ملی ایرانیان همواره زمینه‌ساز بهروزی نیاکان بوده است. ایرانیان روزگاران شکوهمندی را در یاد دارند و پیوسته در پی بازسازی آن بوده‌اند. دراین‌میان، گاه آرمان‌های ناایرانی را فراروی خود گذاشته‌اند و به همین شوند(:دلیل) راهی را که پیموده‌اند ناسازگار با نهاد و منافع ملی و فرهنگشان بوده و دستاوردهایی تلخ داده و ایرانیان را دستخوش درگیری‌ها و واپس‌افتادگی‌ها کرده است. پس از جهان‌شاهی ساسانی بیم آن می‌رفت که آرمان‌های ایرانیان از هازمان(:جامعه) ایرانی رخت‌ بربندد. دولت ایران‌ستیز چیره‌شده بر ایران فرهنگ، باور،ارزش‌ها، آرمان‌ها، زبان، و تاریخ ایران را با بهره گرفتن از همه‌گونه ابزاری خوار می‌کرد و دستش را به نابودی آرام و یا ناگهانی آنان می‌آلود. ابراهیم ادهم، صوفی بلخی سده‌ی هشتم، کسانی که به زبان تازی(:عربی) سخن نمی‌گفتند را شایسته‌ی هم‌سخنی نمی‌دید.  قتيبه بن مسلم باهِلي، کارگزار(:عامل) حجاج بن يوسف در خراسان، كه بر آن سرزمین فرمان مي‌راند، ايرانيان را به زور به آموختن زبان و دبیره‌ی (:خط) عربي وامي‌داشت. هنگامی‌که براي بار دوم خوارزم را به چنگ آورد، موبدان، هيربدان و هركس را كه دبیره‌ی خوارزمي مي‌نوشت و از تاريخ و دانش آگاهي داشت كشت و....
متن کامل این نوشتار با عنوان «برآمدن آفتاب شاهنامه، نویدگر روزگار اوج» در «امرداد» 362 چاپ شده است.


تاریخ پست:1396/2/12 8:27 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1058

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics