تاریخ پست:1396/2/12 23:12
خبرنگار امرداد

گهنبار چهره میدیوزرم‌گاه در نخستین روز از این چهره‌ی گهنبار برابر با دهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی در پاریس برگزار شد.

زرتشتیان فرانسه در نیایشگاه مرکز فرهنگی پاریس گرد هم آمده و با آفرینگان‌خوانی موبد کورش نیکنام این آیین باستانی را گرامی داشتند.

نیکنام در آغاز با اشاره به فلسفه چیدنی‌های گوناگون بر سفره آیین‌ها، برپایی گهنبار را یکی از ترادادها (:سنت‌ها) دانست که بهترین شیوه داد و دهش درآن برپار می‌شود.

 

0114


تاریخ پست:1396/2/12 23:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2258

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics