تاریخ پست:1396/2/25 10:51
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی
انجمن موبدان تهران در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر و روستا که در پایان هفته‌ی جاری برگزار می‌شوند پیامی را منتشر کرده است که در زیر می‌خوانید:
                                         به خشنودی اهورامزدا 
همکیشان ارجمند و گرامی 
        بزرگ‌ترین آرمان اشوزرتشت در گاتاها، کتاب آسمانی ما زرتشتیان این است: «ما خواستاریم از زمره‌ی کسانی باشیم که مردم را به سوی راستی و نیکی  و جهان را بسوی آبادانی و پیشرفت رهنمون می‌سازند.»
بی‌تردید جامعه زرتشتیان از کهن‌ترین ایرانیان هستند که به ایرانی بودن خود بالیده و سربلندی خود را در خدمت کردن به ایران و ایرانی دانسته اند. شایسته است که همگی ما زرتشتیان سراسر کشور در انتخابات ریـاسـت  جمــهــوری   و    شورای شهر و روستا که در روز آدینه 29/02/1396 برابر با انارام ایزد و اردیبهشت‌ماه 3755 زرتشتی به انجام می‌رسد، شرکت کنیم. و رای خود را به بهترین کاندیدایی که برگزیده ایم، به صندوق بریزیم.  و در این خویشکاری میهنی که آرمان آن گسترش آزادی فردی و عدالت اجتماعی و در نتیجه آبادانی هرچه بیشتر ایران عزیزتر از جانمان می‌باشد، با تمام وجود با دیگر هم‌میهنان ارجمند، همازور و همراه شویم.
انجمن موبدان تهران
رییس: موبد دکتر اردشیر خورشیدیان 

تاریخ پست:1396/2/25 10:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1663

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics