تاریخ پست:1396/2/27 13:24
خبرنگار امرداد: سپینود جم

نشست ویژه‌ی «نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام» از سوی پژوهشکده هنر و با همکاری معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار شد.

در این نشست که به کوشش کمیته‌ی هنر ایران پیش از اسلامِ پژوهشکده هنر و با همکاری معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار شد، «احمد پاکتچی»، دین‌شناس، زبان‌شناس تاریخی و هموند هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، «علیرضا اسماعیل‌پور» پژوهش‌گر حوزه‌ی ایران باستان، «ندا اخوان اقدم» هموند هیات علمی و فرنشین کمیته‌ی هنر پیش از اسلام پژوهشکده هنر و «عباس حسینی» پژوهش‌گر و هموند هیات علمی دانشگاه زنجان از زوایای گوناگون به بررسی نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام  و گویایی و روشنی تصاویر نسبت به کتیبه‌های برجای مانده از این دوران پرداختند.

این نشست سه‌شنبه 26 اردی‌بهشت‌ماه 1396 ساعت 15 در فرهنگستان هنر برگزار شد.

مجری نشست علمی بخش اول

نفر وسط: عبدالمجید ارفعی، استاد یرجسته خط و زبانهای باستانی

 

مجری نشست علمی بخش دوم

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1396/2/27 13:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2198

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics