تاریخ پست:1396/3/22 7:56
در امرداد 365 چاپ شده است

ایرانیان سربلند از آزمون اخلاق

خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

چندی پیش پژوهشی بسیار ارزش‌مند چاپ شد که در آن ساخت شخصیتی هشتاد هزار نفر در 76 کشور بر پایه‌ی گزینش‌ها و «ترجیح‌های رفتاری» ارزیابی شده است.
از دید آماری، پوشش این پژوهش، 90% جمعیت زمین را دربر می‌گیرد. از این‌رو یکی از پردامنه‌ترین کارهایی است که در سال‌های گذشته انجام شده است. پژوهش را جامعه‌شناسی آلمانی به نام «آرمین فالک» به همراه گروهش در پیوند با موسسه‌ی نظرسنجی «گالوپ» انجام داده است. این پژوهش نمونه‌ای گسترده‌ از پژوهش‌هایی است که «ترجیح‌های رفتاری» افراد را بررسی می‌کنند. در این پژوهش گزینش‌های(:انتخاب‌های) مردم درباره‌ی ریسک‌پذیری، سرمایه‌گذاری بر آموزش و بهداشت، بهره‌گیری از زمان(:صرف وقت) و گشودگی اعتماد به دیگری ارزیابی شده است.
نتیجه‌ی این سنجش در نوشتاری با عنوان «ایرانیان سربلند از آزمون اخلاق» در هفته‌نامه‌ی امرداد شماره 365 چاپ شده است.


تاریخ پست:1396/3/22 7:56 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1219

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics