تاریخ پست:1396/3/24 15:9
خبرنگار امرداد

آیین اوستاخوانی پنجمین چهره‌ از گهنبار‌ سال در استرالیا برگزار شد.

«میدیارم» به چم(:معنی) میانه‌ی زمستان بزرگ است و میدیارم‌گاه پنجمین چهره از گهنبار است. این گهنبار به پاس آفرینش جانوران برگزار می‌شود.

به شوند اینکه در استرالیا هم‌اکنون فصل زمستان آغاز شده است، آیین اوستاخوانیِ این چهره از گهنبار‌ هم‌اکنون برگزار می‌شود. 

عکس از آزیتا پوروشسب است

0114

 


تاریخ پست:1396/3/24 15:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2278

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics