تاریخ پست:1396/3/27 11:41
خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از آغاز فصل نخست کاوش و گمانه‌زنی برج خاموشی ترک آباد در شهرستان اردکان یزد با آرمان آگاهی از آیین خاکسپاری زرتشتیان ایران در دوره ایلخانان مغول خبر داد.

مهدی رهبر، سرپرست هیات فصل نخست کاوش و گمانه زنی برج خاموشی ترک آباد امروز 27 خوردادماه با گفتن این خبر افزود:  این دخمه وارون دیگر بناهای مشابه در  شهرستان یزد و نمونه هایی چون شریف آباد، تفت و غیره که با مصالح سنگ و گچ و بر فراز بلندی‌ها ساخته شده اند، با گل و خشت در سطح دشت و در بین باغ های پسته جای گرفته  است.
به گزارش مهر، او با اشاره به برخورداری این دخمه از پلانی مدور و دارای دو دیوار داخلی و خارجی گفت:  برپایه‌ی منابع و شواهد موجود دخمه ترک آباد به دست زرتشتیان ساکن در این منطقه و در روزگار ایلخانان مغول ساخته شده است.
این باستان شناس در توضیح دخمه ترک آباد گفت: دایره‌ی بیرونی این دخمه نزدیک‌به ۳۴ متر قطر دارد و از دیواری به پهنای نزدیک‌به ۱۰۰ سانتی متر و با حداقل ۷ ردیف چینه، هر یک به بلندی ۶۵ سانتی متر تا ۷۰ سانتی متر تشکیل شده است.
او با استناد به گواهی‌های موجود، بلندی این دیوار را حدود ۵ متر دانست و گفت: کلفتی دیوار داخلی ۲۱ متر است و حدود ۶۰ سانتی متر تا ۷۰ سانتی متر ضخامت دارد. ابعاد ارایه شده برپایه‌ی بقایای بر جای مانده از بنا محاسبه شده و تغییر احتمالی آن‌ها پس از پایان کاوش دور از ذهن نیست.
او افزود: در حد فاصل میان دو دیوار خارجی و داخلی تعداد ۳۰ اتاق که تحت عنوان «آرامگاه» نامگذاری شده، وجود دارد. هر یک از این اتاق‌ها به درازی ۷۰/۴ متر و پهنای ۱۵۰-۲۰۰ سانتی متر، ایجاد شده اند. در ایجاد این آرامگاه‌ها  از خشت‌هایی به ابعاد ۵×۲۴×۲۴ سانتیمتر یا ۶×۲۶×۲۶ سانتیمتر و همپنین چینه در سطوح گوناگون استفاده شده است. پوشش این آرامگاه ها به صورت تاق‌های ضربی و با بهره‌گیری از خشت شکل گرفته‌اند.
مهدی رهبر با اشاره به بن‌مایه‌های موجود گفت: زرتشتیان ایران برای در امان ماندن از تعرضات مسلمانان، منطقه ترک آباد را برای اسکان و انجام آیین شان انتخاب کرده بودند.
او ترک آباد را محل گردهمایی زرتشتیان در سده‌ی هشتم مهی(:هجری) دانست و افزود: حتا زرتشتیان فارس نیز به این مکان کوچ کرده و آتش مقدس را با خود به آنجا آورده بودند و در این زمان مکاتباتی نیز با پارسیان هند داشته‌اند.


تاریخ پست:1396/3/27 11:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2423

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics