تاریخ پست:1396/3/28 16:40
خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

«شاهنامه‌ی فردوسی؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات» (دفتر پنجم) به قلم مهری بهفر منتشر شد.

«شاهنامه‌ی فردوسی؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات» (دفتر پنجم) تصحیح تازه‌ای از شاهنامه‌ی فردوسی بر پایه‌ی مهم‌ترین نسخه‌های در دسترس، همچون دست‌نویس موزه‌ی بریتانیا، فلورانس ودیگر نسخه‌های شاهنامه است. نسخه‌ی سن‌ژوزف که به‌تازگی در بیروت یافته شده و تصحیح حمدالله مستوفی نیز برای نخستین‌بار در این تصحیح انتقادی بررسی شده‌ است. بخش دیگر این اثر شرح یکایک ابیات، تعابیر کنایی، مجازی، استعاری همراه گزارش ریشه‌شناسی واژگان متن و بررسی درونمایه‌ها، رویدادها، شخصیت‌ها و خویشکاری آن‌ها و نیز سنجش با متون همزمان و ناهمزمان است. برگردان عربی شاهنامه از فتح‌بن علی بنداری اصفهانی در اوایل سده‌ی هفتم، برگردان منظوم انگلیسی برادران وارنر، سیاهه‌ی واژه‌های گزارش‌شده، سیاهه‌ی واژه‌های پارسی باستان، اوستایی، پهلوی اشکانی، ساسانی و... سیاهه‌ی واژه‌های عربی، سیاهه‌ی واژه‌های غیر عربی و غیر ایرانی، فهرست نام مکان و کسـان، بیت‌یاب و کتاب‌نامه از دیگر بخش‌های این کتاب‌ است.

چاپ نخست «شاهنامه‌ی فردوسی؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات» (دفتر پنجم) به قلم مهری بهفر و از سوی «نشر نو» با همکاری «نشر آسیم» چاپ و در دسترس پژوهش‌گران و دوست‌داران قرار گرفت.

 


تاریخ پست:1396/3/28 16:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1885

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics