تاریخ پست:1396/4/8 22:2
خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه (گاهان‌بار میانه‌ی تابستان) پنج‌شنبه هشتم تیرماه 1396 در دبیرستان فیروزبهرام با باشندگی شماری از زرتشتیان تهران برگزار شد.

در این گهنبار که به یاد بنیان‌گذاران دبیرستان ماندگار فیروزبهرام برپا شد موبد مهراب وحیدی و موبد سرور تاراپوروالا آیین گاهان‌بارخوانی را بر دوش داشتند.

گهنبار چهره‌ی میدیوشهم‌گاه از روز خیر ایزد و تیرماه تا  دی‌بهمر و تیرماه در گاهشمار زرتشتی، برابر با هشتم تا پانزدهم تیرماه خورشیدی است. این گهنبار آفرینش آب را پاس می‌دارد. میدیوشهم به چم(:معنی) میانه‌ی تابستان است.

فرتور از یسنا کیان است

1919

 


تاریخ پست:1396/4/8 22:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3114

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics