تاریخ پست:1396/5/7 1:39
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

 آیین گهنبار توجی آدینه ششم امردادماه ۱۳۹۶ در شاه‌ورهرام ایزد تهران برگزار شد.

اوستاخوانی این مراسم از سوی موبدان مهربان فیروزگری و راشین جهانگیری انجام و در پایان از همکیشان با لرک و آش پذیرایی شد.

هزینه‌ی این گهنبار از سوی رویین‌تن نمیرانیان دهش شده بود.

 

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1396/5/7 1:39 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2727

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics