تاریخ پست:1396/5/21 11:50
خبر‌یار امرداد: گوهر برومندی

ستی پیرانجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد این ماه نیز در روز اشتاد ایزد همچون ماه‌های دیگر آیین گهنبار‌خوانی برگزار می‌کند.

آیین اوستا‌خوانی گهنبار 22 امرداد 1396 خورشیدی از ساعت 18  به کوشش دهشمندان همراه با پذیرایی از باشندگان در «سِتی‌پیر» برگزار می‌شود.

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، نزدیک محله‌ی مریم‌آباد جای دارد. زرتشتیان در این پیرانگاه گرد‌هم می‌آیند تا یاد نیاکان خود را گرامی بدارند و به نیایش پروردگار و داد‌ و‌ دهش بپردازند.


تاریخ پست:1396/5/21 11:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :999

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics