تاریخ پست:1396/5/22 10:32
پوستر جام راستی منتشر شد

سی‌وهفتمین دوره جام راستی در پیش است

خبر‌یار امرداد: گوهر برومندی

سی و هفتمین دوره‌‌ی پیکارهای ورزشی جام راستی به کوشش انجمن زرتشتیان خرمشاه یزد برگزار می‌شود.

جام راستی رشته‌ها‌ی ورزشی بسکتبال دختران و پسران، والیبال خانوادگی، پینگ‌پنگ دختران و پسران و شطرنج دختران و پسران را در بر دارد.

پیکارهای جام راستی 21 تا 24 شهریورماه 1396 خورشیدی در باشگاه مزدیسنا خرمشاه یزد برگزار می‌شود.  


تاریخ پست:1396/5/22 10:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1706

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics