تاریخ پست:1396/5/22 14:17
سازمان زنان زرتشتی برگزار می‌کند

گشت یک‌روزه‌ی باغ کتاب

خبریارامرداد: گوهر برومندی

باغ کتابسازمان زنان زرتشتی گشت یک‌روزه‌ی باغ کتاب (بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی و شهر‌بازی علمی جهان) را برگزار می‌کند.

سازمان زنان زرتشتی به آگاهی رساند برای کودکان گروه سنی 7 تا 15 سال روز پنج‌شنبه 26 امردادماه 1396 خورشیدی از ساعت 9 تا 12 گشت یک‌روزه‌ی باغ کتاب بر‌گزار می‌کند. حرکت این گشت از میدان سلماس است.

دوست‌داران باشندگی در این گشت با شماره‌ی 66706419 سازمان زنان زرتشتی تماس بگیرند.


تاریخ پست:1396/5/22 14:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1162

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics