تاریخ پست:1396/5/31 11:43
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

جشن شهریورگان در روستای زرتشتی‌نشین تفت برگزار شد.

جشن شهریورگان پسین دوشنبه 30 امردادماه در درِ مهر باغ خندان تفت با باشندگی شماری از زرتشتیان برگزار شد. آیین اوستاخوانی این روز را موبد ارشیر فرهی بر دوش داشت.

موبد اردشیر فرهی

0114


تاریخ پست:1396/5/31 11:43 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :999

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics