تاریخ پست:1396/6/6 14:28
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

همایش کارآفرینی سازمان زنان زرتشتی که بنا بود چهارشنبه هشتم شهریورماه برگزار شود به روز دیگری موکول شد.

به گفته‌ی مهرانگیز شهزادی به شوند همزمانی این سخنرانی با همایش مانتره، روز دیگری برای برگزاری این سخنرانی در نظر گرفته خواهد شد.

پیش از این قرار بود سخنرانی فاطمه مقیمی پیرامون کارآفرینی در تالار خسروی برگزار شود.     


تاریخ پست:1396/6/6 14:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1495

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics