تاریخ پست:1396/6/29 14:21
خبرنگار امرداد
آیین ترادادی(:سنتی) گاهنبار شنبه 25 شهریورماه 1396 در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس برگزار شد.
موبد کورش نیکنام در آغاز این آیین به فلسفه برگزاری گاهنبارها اشاره کرد و آغاز برپایی این آیین را به چند هزار سال پیش نسبت داد که برای نخستین بار نیاکان ما به کشاورزی و دامپروری روی آورده‌اند باهمین انگیزه بر سفره گاهنبار همچنان فرآورده‌های دامی و کشاورزی نهاده می‌شود. 
فرنشین کانون دینی مرکز زرتشتیان پاریس در این باره ادامه داد موبدان درزمان ساسانی با افزودن آفرینگان گاهنبار در اوستا و سرایش آن باورهای دینی را در گاهنبار فراگیر کردند و در زمانی که دارایی زرتشتیان را تصرف می‌کردند بسیاری از زمین و خانه آنان در یزد و کرمان پشتوانه برگزاری گاهنبارشده، اشوداد(:وقف) نام گرفت تا از دست‌برد نجات یابد.
موبد نیکنام درجشن گاهنبار پاریس پس از نیایش همگانی به سرایش اوستاهای گاهنبار پرداخته و در پایان این آیین باشندگان از خوراکی‌های ترادادی بهره‌مند شدند.

فرتور ارسالی است.

0114


تاریخ پست:1396/6/29 14:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2388

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics