تاریخ پست:1396/6/29 14:21
خبرنگار امرداد
آیین ترادادی(:سنتی) گاهنبار شنبه 25 شهریورماه 1396 در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس برگزار شد.
موبد کورش نیکنام در آغاز این آیین به فلسفه برگزاری گاهنبارها اشاره کرد و آغاز برپایی این آیین را به چند هزار سال پیش نسبت داد که برای نخستین بار نیاکان ما به کشاورزی و دامپروری روی آورده‌اند باهمین انگیزه بر سفره گاهنبار همچنان فرآورده‌های دامی و کشاورزی نهاده می‌شود. 
فرنشین کانون دینی مرکز زرتشتیان پاریس در این باره ادامه داد موبدان درزمان ساسانی با افزودن آفرینگان گاهنبار در اوستا و سرایش آن باورهای دینی را در گاهنبار فراگیر کردند و در زمانی که دارایی زرتشتیان را تصرف می‌کردند بسیاری از زمین و خانه آنان در یزد و کرمان پشتوانه برگزاری گاهنبارشده، اشوداد(:وقف) نام گرفت تا از دست‌برد نجات یابد.
موبد نیکنام درجشن گاهنبار پاریس پس از نیایش همگانی به سرایش اوستاهای گاهنبار پرداخته و در پایان این آیین باشندگان از خوراکی‌های ترادادی بهره‌مند شدند.

فرتور ارسالی است.

0114


تاریخ پست:1396/6/29 14:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1601

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics