تاریخ پست:1396/7/1 15:53
خبریار امرداد: گوهر برومندی

همزمان با آغاز ماه مهر و سال تحصیلی 97-1396 دبیرستان دوره‌ی یکم دخترانه‌ی گشتاسب بهار علم و دانش را گرامی داشت.

دبیرستان دخترانه‌ی دوره‌ی یکم گشتاسب در نخستین روز مهرماه 1396 میزبان دانش‌آموزان بود.

نیایش همگانی

طاهری، مدیر مدرسه گشتاسب

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس

فرتور از یاسمن سلامتی است.

0114


تاریخ پست:1396/7/1 15:53 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3254

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics