تاریخ پست:1396/7/14 10:15
اتاق بازرگانی زرتشتیان برگزار می‌کند

سمینار آشنایی با شرکت‌های دانش بنیان

خبریار امرداد: گوهر برومندی

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، سمیناری در زمینه‌ی شرکت‌ھای دانش‌بنیان ، کارکردھا و حمایت‌ھا برگزار می‌کند. 

این سمینار شنبه 15 مهرماه  1396 خورشیدی از ساعت 19 و 30 دقیقه در پردیس علم و فن‌آوری برپا می‌شود. اسفندیار اختیاری، نماینده زتشتیان در مجلس و فرنشین کمیته پژوهش و فناوری مجلس، و تنی چند از مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این همایش سخنرانی می‌کنند.

زرتشتیانی که خواستار باشندگی در این سمینار هستند، می‌توانند به نشانیِ خیابان نوفل لوشاتو، خیابان مسعود سعد، شماره‌ی 12، پردیسِ علم و فن‌اوری، بروند.

شرکت در این همایش برای همگان آزاد و رایگان است.

  

 

 


تاریخ پست:1396/7/14 10:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1034

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics