تاریخ پست:1396/7/15 15:32
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه‌ی انجمن زرتشتیان کرج با گزینش بازرسان جدید این انجمن همراه بود.

آرش خسرویانی و فرنام خسرویانی در این مجمع که ۴۹ باشنده داشت توانستند با به دست آوردن آرای مجمع در جایگاه بازرسان جدید انجمن زرتشتیان کرج برگزیده شوند. همچنین طهمورث خسرویانی نیز در جایگاه بازرس جانشین برگزیده شد.

همچنین در این مجمع گزارش کارکرد هیات‌مدیره و گزارش مالی انجمن در سال گذشته ارایه و از سوی مجمع تصویب شد.

پس از این مجمع که آدینه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ خورشیدی در خانه‌ی دولت کرج برگزار شد از آموزگاران و تیم مدیریت کلاس‌های دینی، شرکت‌کنندگان و مقام‌آوران همایش مانتره در تابستان امسال، و نیز نفر نخست پیکارهای تخته‌نرد کرج سپاس‌داری شد. 

مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

هیات گرداننده‌ی مجمع

سپاس‌داری از آموزگاران و کادر مدیریتی کلاس‌های دینی کرج

سپاس‌داری از آموزگاران و کادر مدیریتی کلاس‌های دینی کرج

سپاس‌داری از شرکت‌کنندگان و برگزیدگان همایش مانتره

سپاس‌داری از برترین‌های تخته‌نرد

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/7/15 15:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1133

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics