تاریخ پست:1396/7/18 11:8
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

نونهالان مهدکودک پرورش از موزه‌ی پست بازدید کردند.

نونهالان رده‌ی آمادگی مهد پرورش ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶ خورشیدی از موزه‌ی پست واقع در خیابان امام خمینی بازدید کردند. 

 

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/7/18 11:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1229

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics