تاریخ پست:1396/7/21 23:42
آریابرزن غیبی
چهارمين دوره پیکارهای تخته نرد يادواره روان‌شاد ايران‌بانو خوبياري آدینه 21 مهرماه از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه در باشگاه اردشير همتي برگزار شد.
در اين پیکارها 52 تن شركت كرده بودند كه در 13 گروه چهارنفره با هم به رقابت پرداختند. دور نخست اين پیکارها در روز آدینه 21 مهرماه برگزار شد و دورهاي بعدي آن در آدینه‌های هفته‌هاي آينده برگزار می‌شود.
اين پیکارها از سوي خانواده روان‌شاد ايران‌بانو خوبياري براي چهارمين سال پياپي برگزار مي‌شود.
فرتور از آریا برزن غیبی است.
0114

تاریخ پست:1396/7/21 23:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1243

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics